European Transport & Logistics

Wie dagelijks op de weg de vele vrachtwagens ziet voorbij rijden kan nauwelijks vermoeden wat het vak van transporteur allemaal inhoudt. Waarschijnlijk is dat niet eens ver
wonderlijk, want transport is inmiddels zo veel meer geworden dan het vervoeren van allerlei soorten goederen van een ophaalplaats naar een of andere bestemming.

De opdrachten zijn complexer geworden dan tevoren, de eisen die aan een transporteur worden gesteld zijn steeds hoger. Nu eens gaat het om een voile vracht van vijfentwintig ton, dan weer om een expresspakketje van drie kilogram.


lnspelend op de vraag van de markt heeft European Transport & Logistics zijn diensten dan ook uitgebreid met specifieke vormen van vervoer en logistieke ondersteuning. We denken hierbij aan levering volgens het `just in time' principe, vervoer van goederen in geconditioneerde omstandigheden of zelfs ADR-transport. Sommige groupagezendingen of containertransporten voeren wij uit in samenwerking met vakbekwame en betrouwbare onderaannemers. De marktkennis en de expertise van European Transport & Logistics laten ons toe onze klanten voor elke opdracht de meest optimale transportwijze voor
te stellen. Soms verloopt het goederenverkeer daarbij zelfs niet enkel meer over de weg, maar wordt het wegvervoer gecombineerd met transport per spoor, over het water of door de lucht.

Voorts neemt European Transport & Logistics in eigen magazijnen eveneens de professionele op- en overslag van diverse soorten goederen voor zijn rekening. Vele bedrijven beschikken immers niet meer over voldoende geschikte opslagruimte en hebben de behoefte hun goederen gedurende een kortere of langere periode extern op te slaan.

Hoewel het goederenverkeer binnen de Europese Gemeenschap steeds makkelijker verloopt, brengt de import uit of export naar tai van andere bestemmingen toch nog steeds behoorlijk wat administratieve en douane-verplichtingen met zich mee. European Transport & Logistics kan u die zorg echter uit handen nemen en zorg dragen voor alle noodzakelijke documenten.

Samenwerken met European Transport & Logistics is dus meer dan kiezen voor een moderne transporteur. Het is een keuze voor een volwaardige, logistieke partner.